Scallops w/ Roasted Veggies & Avocado Tomato Stack (Paleo)