Scallops w/ Roasted Veggies & Avocado Tomato Stack (Gluten Free)