Scallops w/ Roasted Veggies & Avocado Tomato Stack (For One)